ENESITFRTR

  • Bize Ulaşın!

Haberler

Kapsayıcılık için Finansal Okuryazarlık: Finansal Okuryazarlığı Değerlendirmek için Pratik Bir Araç

Temel finansal yeterlilikler için öz değerlendirme aracının artık çevrimiçi olarak mevcut olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz! Araç, Avrupa Komisyonu'nun Erasmus+ programı tarafından finanse edilen 'Fly - Kapsayıcılık için finansal okuryazarlık' projesi kapsamında geliştirilmiştir. Finansal okuryazarlığı değerlendirmek için neden bir araç sunuyoruz? Finansal okuryazarlık temel bir yaşam becerisidir. Her gün yaptığımız bir dizi faaliyet için veya hangi bankada hesap açacağımıza, hangi ipoteği seçeceğimize veya birikimlerimizi nasıl değerlendireceğimize karar vermek gibi finansal kararlar almak için finansal yeterliliklere ihtiyacımız var. Finansal okuryazarlık aynı zamanda aşırı borçlanmaya, aşırı risk almaya ve dolandırıcılığa karşı da koruma sağlar. Ancak, 2020 OECD (ekonomik kalkınma ve işbirliği için uluslararası bir kuruluş) yetişkin finansal okuryazarlık anketine göre, AB yetişkin nüfusunun yaklaşık yarısı yeterli finansal bilgiye sahip değildir. Bu nedenle Fly projesinin öz değerlendirme aracı, platform tarafından sunulan öğrenme yolunun önemli bir parçasıdır. Çoktan seçmeli 15 soru aracılığıyla, enflasyon, basit ve bileşik faiz oranları ve bunların nasıl hesaplanacağı, bütçeleme, brüt ve net gelir, ödeme araçları ve özellikleri ve çok daha fazlası gibi konularda beceriler test edilmektedir. Platformun son versiyonunda, öz değerlendirme testini yaptıktan sonra, hazırlık sürecinde olan özel eğitim kursları kullanıcılara önerilecektir. Aşağıdaki bağlantıdan erişebileceğiniz FLY'ın öz değerlendirme testini yaparak finansal becerilerinizi şimdi test edin > https://www.fly-project.eu/sat_tr.php?lang=TR Finansal okuryazarlık düzeyinin değerlendirilmesine yönelik ek kaynaklar ve araçlar FLY ortakları tarafından halihazırda çevrimiçi olarak mevcut olanlar arasından seçilmiş ve bölümünde toplanmıştır: https://www.fly-project.eu/repositories_tr.php?lang=TR FLY projesi hakkında daha fazla bilgi için https://fly-project.eu/ adresini ziyaret edin.    

Read more

KATILIM İÇİN FİNANSAL OKURYAZARLIK: FLY İNTERNET SAYFASI ARTIK ÇEVRİMİÇİ KULLANILABİLİR

FLY resmi internet sitesi, projenin çıktılarının, sonuçlarının, haberlerinin ve bağlantılarının bir deposunu temsil etmekte ve hedef grupların FLY kaynaklarına ve eğitim materyallerine erişmesi için OER platformu olacaktır. FLY, Avrupa Komisyonu'nun Erasmus+ Programı tarafından ortak finanse edilen ve düşük vasıflı yetişkinler arasında finansal kültür yaratmayı amaçlayan ve onları finansal öğrenmeye dahil eden bir projedir. FLY, finansal okuryazarlığı düşük yetişkinler arasındaki gelişimi sürdürecek ve tüm vatandaşlara kendileri, aileleri ve gezegen için barışçıl, güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için bugün vazgeçilmez olan bazı araçları sağlayacaktır. Proje resmi olarak Şubat ayında, ortakların genel proje uygulama programını tartışmak, zaman çizelgelerini ve sonraki aylarda ilgili görevleri belirlemek için büyük bir fırsata sahip oldukları ilk çevrimiçi ulusötesi toplantıyla başladı. İlk faaliyetlerden biri, Açık Eğitim Kaynakları (OER) Platformunun geliştirilmesi, test edilmesi ve uygulanmasıydı. FLY Platform, projenin sonuçlarının ana vitrini ve uluslarası görünürlük için en büyük ve en somut kanalıdır ve kullanıcı tarafından herhangi bir kayıt/kimlik gerektirmeden tüm içeriği tamamen ücretsiz olmakla birlikte beş dilde mevcuttur (EN, ES, IT, FR, TR). FLY internet sayfası artık çevrimiçinde https://fly-project.eu/. Önümüzdeki iki yıl boyunca Platform, konsorsiyumun tüm ana başarılarını barındıracak ve bütünleştirecektir; FLY Platformunun her bölümü, ilgili çıktısının bağımsız bir kitaplığıdır.  “Değerlendirme Aracı” bölümü finansal bilgi, davranış ve tutumları ölçmek, finansal okuryazarlığı değerlendirmek için pratik bir araç içerecektir ki bu da ülkeler arası finansal katılım ve finansal okuryazarlık seviyelerini karşılaştırmak için yararlı olacaktır. Yetişkinler için düşük vasıflı eğitim kursları FLY ücretsiz Finansal öğrenim, “Öğrenme” Bölümünde yayınlanacaktır; içerik tamamen ücretsiz olacak ve öğrenme alanları: (1) Finansal Okuryazarlık Alfabesi, (2) Risk ve Tehlikeler, ve (3) İyilik için finansman olacaktır. “Rapor” bölümü “Avrupa’da Etik ve Sürdürülebilir Finans raporuna ev sahipliği yapacaktır. Bu çıktı Banka ve finansman, sosyal ve etik finansın rolünü daha iyi anlamak için çok stratejik olacaktır.  Ayrıca, projeyle ilgilenen kuruluşlar FLY topluluğuna katılabilecek ve ilişkili ortaklar haline gelebileceğinden, "Ortaklar" bölümü, projenin yaygın etkisi hakkında olacaktır. FLY projesi hakkında daha fazla bilgi için: https://fly-project.eu/ 

Read more

FLY PROJESİ RESMİ OLARAK BAŞLADI

2 Şubat 2022’de Konsorsiyum, 5 farklı ülkeden (Belçika, Fransa, İtalya, İspanya ve Türkiye) sekiz ortağı bir araya getiren Avrupa Komisyonu Erasmus+ Programı tarafından ortak finanse edilen proje olan FLY’nin (Katılım için Finans Okuryazarlık) çevrimiçi Başlangıç toplantısına katıldı.  Association FenêtreS (Rhône-Alpes – FR) tarafından düzenlenen Başlangıç Toplantısı, başlangıçta Tassin la Demi-Lune'de planlanmıştı, ancak COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle çevrimiçi olarak yeniden planlandı. FLY'nin amacı, düşük vasıflı yetişkinler arasında onları finansal öğrenmeye dahil ederek finansal bir kültür yaratmaktır. Finansal bir kültüre sahip olmak kendileri, toplum ayrıca çevre açısından da olumlu kararlar vermeye yardımcı olacaktır. FLY, parayı kullanmanın en iyi yolunu bulmak için herkesin erişebileceği basit bir kılavuz geliştirir ve dağıtır, paranın sadece bizim değil, başkalarının hayatı ve gezegenimiz üzerindeki etkisine de dikkat eder. OECD'nin Finansal Eğitim ve Bilinç için İlkeler ve İyi Uygulamalar, finansal eğitimin herkes için erişilebilir olmasını ve mümkün olduğunca erken başlamasını ve okullarda öğretilmesini tavsiye etmektedir. Mali eğitimin okul müfredatının bir parçası olarak dahil edilmesi (tüm seviyeler) adil ve verimli bir politika aracıdır. Finansal okuryazarlık, düşük gelirli ailelerden yüksek gelirli ailelere kadar tüm ekonomik sınırları aşar ve hatta iyi eğitimli, yüksek gelirli yetişkinler bile uygun şekilde bütçelemeyi veya paralarını iyi yönetmeyi bilemeyebilir. Küresel Çekicilik İndeksine göre, 2020 finansal okuryazarlık 35 ila 44 yaş arasında yüksek; 35 yaş altındaki insanlarda düşük ve 50 yaş üzeri yetişkinlerde daha da düşüktür. Buna dayanarak, önümüzdeki iki yıl içinde FLY, finansal okuryazarlık becerisi düşük yetişkinler arasında gelişmeyi sürdürecek ve tüm vatandaşlara kendileri ve aileleri için barışçıl, güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için bugün vazgeçilmez olan araçlardan bazılarını sunacaktır; yenilikçi metodolojisi, çeşitli stratejik sonuçların yaratılmasında ortaklara öncülük edecek talep odaklı ve aşağıdan yukarıya yaklaşımlara dayanmaktadır: 1)    Çok Dilli Sürümde FLY Platformu (OER PLATFORMU) 2)    Finansal Okuryazarlığı Değerlendirmek İçin Pratik Bir Araç 3)    Düşük Vasıflı Yetişkinler İçin FLY Ücretsiz Finansal Öğrenim 4)    Avrupa’da Etik ve Sürdürülebilir Finans hakkında bir rapor Toplantı sırasında konsorsiyum, genel proje uygulama takvimini tartışarak, takip eden aylarda zaman çizelgelerini ve ilgili görevleri belirledi. FLY resmi internet sitesi, projenin çıktılarının, sonuçlarının, haberlerinin ve bağlantılarının bir deposunu temsil edecektir. Finansal Okuryazarlığı Değerlendirmek için Pratik Bir Araç, finansal bilgi, davranış ve tutumları ölçmek amacıyla tasarlanacak ve ülkeler arasında finansal okuryazarlık ve finansal içerme düzeylerini karşılaştırmak için faydalı olacaktır; ve sonraki 2 proje sonucunun dayandırılacağı, yetişkinler için düşük becerili eğitim kursları için FLY Ücretsiz Finansal Öğrenim'in oluşturulması ve Avrupa'da Etik ve Sürdürülebilir Finans raporudur. İncirliova Gençlik Kültür , Sanat ve Gelişim Derneği olarak proje amaçlarının yerel boyutta yaygınlaştırılmasını yaparak , proje sonuçlarının hedef kitleye ulaşması için gerekli işbirliği çalışmalarını yaparak maksimum sayıda yetişkine ulaşmayı amaçlamaktayız.  FLY projesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen ziyaret ediniz :  FLY internet sayfası: https://fly-project.eu/ https://www.incirliovayouth.com/

Read more

KATILIM FİNANSAL OKURYAZARLIK: FLY TEKLİFİ ONAYLANDI.

27 Ekim’de Fransız Erasmus+ Ulusal Ajansı, yetişkin eğitiminde KA işbirliği ortaklıkları kapsamında FLY- Katılım için Finansal Okuryazarlık önerisinin onaylandığını bildirdi. Küresel Çekicilik İndeksine göre, 2020 finansal okuryazarlık 35 ila 44 yaş arasında yüksek; 35 yaş altındaki insanlarda düşük ve 50 yaş üzeri yetişkinlerde daha da düşüktür. Buna ilaveten, OECD'nin Finansal Eğitim ve Bilinç için İlkeler ve İyi Uygulamalar, finansal eğitimin herkes için erişilebilir olmasını ve mümkün olduğunca erken başlamasını ve okullarda öğretilmesini tavsiye etmektedir. Buna dayanarak, FLY'nin amacı, düşük vasıflı yetişkinler arasında onları finansal öğrenmeye dahil ederek finansal bir kültür yaratmaktır. Finansal bir kültüre sahip olmak kendileri, toplum ayrıca çevre açısından da olumlu kararlar vermeye yardımcı olacaktır. Önümüzdeki iki yıl içinde FLY, finansal okuryazarlık becerisi düşük yetişkinler arasındaki gelişimi sürdürecek ve tüm vatandaşlara kendileri, aileleri ve gezegen için barışçıl, güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için bugün vazgeçilmez olan bazı araçları sağlayacaktır. FLY projesi, Avrupa Komisyonu'nun dijital dönüşüme dijital hazırlık, dayanıklılık ve kapasite geliştirme yoluyla hitap eden yatay önceliğini ele alıyor. Özellikle: 1)    FLY yaşam boyu öğrenmede aktif vatandaşlığı ve etiği destekleyecektir. 2)    FLY yetişkinlerin eğitiminde, öğrenmede, değerlendirmede ve katılımda dijital teknoloji kullanımını destekleyecektir. 3)    FLY özellikle düşük düzeyde beceri, bilgi ve yeterliliği olan yetişkinler için yeni yetişkin eğitim olanakları sağlar. FLY, Avrupa Komisyonu Erasmus+ Programı tarafından ortak finanse edilecek ve 2021/23 tarihleri arasında 24 ay sürecektir. Proje sunuldu ve beş Avrupa ülkesinden (Belçika, Fransa, İtalya, İspanya ve Türkiye) sekiz kuruluşun ortaklığıyla uygulanacaktır. Proje ve ortakları hakkında daha fazla bilgi için: https://fly-project.eu/

Read more
Bize Ulaşın!

Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin onaylandığı anlamına gelmez ve burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz.

ORTAKLAR

Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the FLY project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.