ENESITFRTR

  • Bize Ulaşın!

Haberler

Avrupa'da Etik ve Sürdürülebilir Finans Üzerine Bir Spot Işığı: FLY Projesi'nin OER Platformundaki Raporuna Erişin

Avrupa Komisyonu Erasmus+ Programı kapsamında ortaklaşa finanse edilen bir girişim olan FLY Projesi, Etik ve Sürdürülebilir Finans Raporunun geliştirilmesiyle Proje Sonucu 4'ün (PR4) tamamlandığını duyurmaktan gurur duyar. Bu belge, projenin finansal okuryazarlığı arttırma ve Avrupa çapında etik ve sürdürülebilir finans uygulamalarını teşvik etme misyonunda önemli bir kilometre taşına işaret etmektedir. Beş farklı ülkeden (Belçika, Fransa, İtalya, İspanya ve Türkiye) sekiz ortağın oluşturduğu bir konsorsiyumu bir araya getiren FLY Projesi, finansal bilgileri düşük vasıflı yetişkinler, her yaş seviyesinden bireyler ve aileleri için erişilebilir hale getirerek beş dilde materyaller ve kaynaklar sunmaya kendini adamıştır. Projenin temel hedefleri arasında düşük vasıflı yetişkinlerin temel finansal bilgileri edinmelerini sağlamak, finansal farkındalığı ve kendine güveni artırmak ve sosyal ve çevresel etkilere odaklanarak sorumlu para yönetimi için bir rehber sağlamak yer alıyordu. PR4, "Kapsayıcılık için Finansal Okuryazarlık" girişimi kapsamındaki araştırma ve analiz çabalarımızın doruk noktasını temsil eden projenin son adımlarının odak noktasıydı. Rapor, Avrupa bağlamında etik ve sürdürülebilir finans anlayışımızı geliştirmeyi amaçlayan kapsamlı ve özgün bir araştırma niteliğindedir. Bu sayfalarda okuyucular, sosyal ve etik finans arasındaki karmaşık ilişkiyi keşfederek bankacılık ve finansın rolüne ilişkin değerli bilgiler bulacaklardır. Doğası gereği nötr olan finansın, spekülatif sonuçlar yoluyla negatif dışsallıklar yaratabileceği ya da kolektif refaha yol açan pozitif dışsallıkları teşvik edebileceği vurgulanmaktadır. Araştırma raporu ikili bir amaç taşımaktadır: - Avrupa'daki etik ve sürdürülebilir bankaların çığır açan bir karşılaştırmasını yaparken etik finansın özünü ortaya çıkarmak - Finansal konularda etik farkındalığın önemini ve finansal kuruluşlar tarafından yapılan seçimlerin somut ekonominin çeşitli yönlerini nasıl önemli ölçüde etkileyebileceğini vurgulamak FLY Projesi Konsorsiyumu, Avrupa'da etik ve sürdürülebilir finansın derinlemesine bir analizini üstlenmiş ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli önceliklere odaklanmıştır: - Etik finansın anlamının netleştirilmesi - Sürdürülebilir finans kavramının açıklanması - Ortak kriterlere dayalı olarak Avrupa'daki farklı etik bankaların kapsamlı bir haritasının oluşturulması - Avrupa'dan etik ve sürdürülebilir finansı vurgulayan vaka çalışmaları ve örneklerden oluşan bir koleksiyonun derlenmesi Rapor, özünde Avrupa'da etik ve sürdürülebilir finans anlayışını geliştirmek üzere tasarlanmış kapsamlı bir araştırmadır. Etkilerinin ve potansiyel dönüşümlerinin daha derinlemesine anlaşılmasını teşvik etmek için zengin bir içgörü ve analizi bir araya getirmektedir. FLY Projesi Konsorsiyumu, etik ve sürdürülebilir finansla ilgilenen tüm paydaşları, finans kurumlarını ve bireyleri Etik ve Sürdürülebilir Finans Raporu'nda yer alan bilgileri keşfetmeye ve kullanmaya davet etmektedir. Bu rapor, bireyleri ve toplulukları bilinçli ve sorumlu finansal kararlar almaları için gereken bilgi ve araçlarla güçlendirme taahhüdümüzü somutlaştırmaktadır. Daha fazla bilgi almak ve Raporun tamamına erişmek için lütfen FLY Projesi web sitesini ziyaret edin:  www.fly-project.eu/report

Read more

Kapsayıcılık için Finansal Okuryazarlık : FLY Projesinin Kapanış Toplantısına Katılan Ortaklar

Marsilya, Fransa - 5 Temmuz 2023 - Marsilya şehri FLY Projesinin (Kapsayıcılık için Finansal Okuryazarlık) Kapanış Toplantısına ev sahipliği yaptı. Avrupa'nın dört bir yanından ortakları bir araya getiren etkinlik, projenin düşük nitelikli yetişkinler arasında finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik dönüştürücü yolculuğunun verimli bir şekilde uygulanmasına işaret etti. Toplantı, elde edilen önemli aşamalar ve projenin başarıyla sonuçlandırılması için gereken son adımlar aracılığıyla, projenin durumunu tartışmak için bir platform görevi gördü. Avrupa Komisyonu Erasmus+ Programı tarafından ortaklaşa finanse edilen bir girişim olan FLY, beş farklı ülkeden (Belçika, Fransa, İtalya, İspanya ve Türkiye) sekiz ortaktan oluşan bir konsorsiyumu bir araya getirdi.                                                                                 Proje koordinatörünün ev sahipliğinde düzenlenen Kapanış Toplantısı sırasında konsorsiyum, proje tarafından elde edilen kayda değer sonuç ve çıktıları derinlemesine inceledi. Tartışmalar, proje platformunun kapsamlı bir analizi yoluyla elde edilen paha biçilmez bulgulara ve içgörülere odaklanarak önemli noktalar etrafında şekillendi. Bu bağlamda, platformun ve proje çıktılarının nasıl kullanılacağına dair bir video demosu sunuldu - YouTube'da ücretsiz ve herkese açık olarak bu bağlantıdan erişilebilir: https://youtu.be/HE1j8TtM-74 Toplantı daha sonra projenin gelecekteki görevlerinin tartışılmasıyla devam etti ve özellikle ortaklar Etik ve Sürdürülebilir Finans Raporunun tamamlanmasıyla son proje sonuçlarının (PR4) sonuçlandırılması üzerinde koordine oldular. Bu son proje çıktısının yanı sıra konsorsiyum, projenin devam eden başarısını sağlamak için gerekli olan son yatay faaliyetleri görüşmeye büyük önem verdi. Bu faaliyetler arasında Çoğaltıcı Etkinliklerin düzenlenmesi ve projenin etkin bir şekilde paylaşılması ve tanıtılmasına yönelik stratejilerin uygulanmasının yanı sıra uygulama süreci boyunca en yüksek kalite standartlarının korunmasına ilişkin müzakereler de yer aldı. Katılımcılar tartışmalara aktif olarak katılarak değerli görüşlerini paylaştılar ve projenin başarıyla tamamlanmasına yardımcı olacak işbirlikçi bir ortamın oluşmasını sağladılar. FLY projesi hakkında daha fazla bilgi için: https://www.fly-project.eu/index.php?lang=EN  

Read more

FLY PROJESİ, AÇIK EĞİTİM KAYNAKLARI PLATFORMU ARACILIĞIYLA FİNANSAL EĞİTİM KONUSUNDA ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM SUNUYOR.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen uluslararası Erasmus+ finansal okuryazarlık projesi FLY - Financial Literacy for Inclusion, proje ortakları tarafından geliştirilen tüm eğitim materyallerinin yer aldığı https://www.fly-project.eu/training.php?lang=EN eğitim bölümünü Open Educational Resources Platform (Açık Eğitim Kaynakları Platformu) (OER) üzerinden kullanıma açtı. Bu girişimle birlikte, finansal güvenliği teşvik etmek üzere tasarlanan tüm kurslar ücretsiz olarak kamuya açık hale geldi. Kullanıcılar tüm eğitim materyallerine tamamen ücretsiz olarak ve önceden kayıt yaptırmadan https://www.fly-project.eu/training.php?lang=EN linki üzerinden erişebilir ve para kullanımını optimize etmek ve temel finansal konularda daha fazla özerklik elde etmek için anahtarlar sağlayacak farklı modüller ve eğitim alanları arasında kolayca gezinebilirler. Bu kaynak, kişisel mali durumlarıyla ilgili durumları belirleme , değerlendirme ve kendi mali kararlarını verme becerilerini edinmek isteyen herkese yöneliktir. FLY projesinin beş diline (İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca ve Türkçe) çevrilmiş olan yeni çevrimiçi eğitim aracının içeriği çok dilli olarak sunulmakta ve üç ana bölüme ayrılmaktadır: Finansal Okuryazarlık Alfabesi; Finansal Karar Alma ve Yönetim; ve İyilik için Finans. İLK BÖLÜM’DE yer alan Finansal Okuryazarlık Alfabesi'nde aşağıdaki modüller ele alınmaktadır:  Modül 1: Finansın temelleri;  Modül 2: Para ve Ödeme Araçları;  Modül 3: Ekonomik Göstergeler. İKİNCİ BÖLÜM: Finansal Karar Alma ve Yönetim modülleri:   Modül 4. Tasarruf ürünleri: mevduat;  Modül 5. Finansman seçenekleri, krediler ve borçlar;  Modül 6. Aile / kişisel bütçe yönetimi;  Modül 7. Özel ürünler  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İyilik için Finans bölümünde ise modüller hakkında bilgi edineceksiniz:  Modül 8: Finansal danışmanlık;  Modül 9: Finansın Riskleri ve Tehlikeleri;  Modül 10: Adil bir toplum için etik finans. İnfografikler, sunumlar, öz değerlendirme testleri ve kullanıcının finansal bilgisini ölçmek için özel olarak tasarlanmış bir araç gibi farklı eğitim kaynakları aracılığıyla vatandaşlar, paranın ve tasarrufların değeri veya risk ve tasarruf, yatırım, borçlanma veya işlemler gibi ekonomik kararlarının gerçek ihtiyaçları hakkındaki fikirlerini genişletebilirler. Alan uzmanları tarafından onaylanan bu eğitim, bireysel düzeyde çevrenin korunması üzerinde etkisi olan en iyi finansal eylemleri hedeflemeyi amaçlamaktadır. FLY projesinin temel taşlarından biri olan bu materyale ve projenin diğer sonuçlarına ev sahipliği yapan OER platformu, beş Avrupa ülkesinden (Belçika, İspanya, Fransa, İtalya ve Türkiye) sekiz kuruluşun oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından geliştirilmiştir. Dijital dönüşüm perspektifinden bakıldığında bu grup, yetişkin eğitiminde dijital teknolojilerin kullanımını destekleyerek ve özellikle daha yüksek düzeyde finansal bilgi, beceri ve yeterliliğe ihtiyaç duyan kişiler için yeni öğrenme fırsatlarını teşvik ederek finansal okuryazarlığı ele almaktadır. Ortaklar şu anda, hedef grupların temsilcileri, profesyoneller ve eğitimciler de dahil olmak üzere 140 nihai yararlanıcı hedefiyle eğitim içeriğinin Test ve Doğrulama aşamasındadır; nitekim müfredat, hedeflerin temsilcileri ve ilgili paydaşlardan oluşan bir gruba ( hem eğitim içeriğinin doğrudan yararlanıcıları hem de yetişkin eğitimi, dijital ve medya okuryazarlığı vb. alanlarda faaliyet gösteren diğer paydaşlar) ulusötesi olarak sunulacaktır. Eğitim içeriğinin pilot versiyonunun yaygınlaştırılması için dahili ve ortak bir proje planı ortaklar tarafından kabul edilmiştir. Fly projesi hakkında daha fazla bilgi için : https://fly-project.eu/

Read more

Kapsayıcılık için Finansal Okuryazarlık: Finansal Okuryazarlığı Değerlendirmek için Pratik Bir Araç

Temel finansal yeterlilikler için öz değerlendirme aracının artık çevrimiçi olarak mevcut olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz! Araç, Avrupa Komisyonu'nun Erasmus+ programı tarafından finanse edilen 'Fly - Kapsayıcılık için finansal okuryazarlık' projesi kapsamında geliştirilmiştir. Finansal okuryazarlığı değerlendirmek için neden bir araç sunuyoruz? Finansal okuryazarlık temel bir yaşam becerisidir. Her gün yaptığımız bir dizi faaliyet için veya hangi bankada hesap açacağımıza, hangi ipoteği seçeceğimize veya birikimlerimizi nasıl değerlendireceğimize karar vermek gibi finansal kararlar almak için finansal yeterliliklere ihtiyacımız var. Finansal okuryazarlık aynı zamanda aşırı borçlanmaya, aşırı risk almaya ve dolandırıcılığa karşı da koruma sağlar. Ancak, 2020 OECD (ekonomik kalkınma ve işbirliği için uluslararası bir kuruluş) yetişkin finansal okuryazarlık anketine göre, AB yetişkin nüfusunun yaklaşık yarısı yeterli finansal bilgiye sahip değildir. Bu nedenle Fly projesinin öz değerlendirme aracı, platform tarafından sunulan öğrenme yolunun önemli bir parçasıdır. Çoktan seçmeli 15 soru aracılığıyla, enflasyon, basit ve bileşik faiz oranları ve bunların nasıl hesaplanacağı, bütçeleme, brüt ve net gelir, ödeme araçları ve özellikleri ve çok daha fazlası gibi konularda beceriler test edilmektedir. Platformun son versiyonunda, öz değerlendirme testini yaptıktan sonra, hazırlık sürecinde olan özel eğitim kursları kullanıcılara önerilecektir. Aşağıdaki bağlantıdan erişebileceğiniz FLY'ın öz değerlendirme testini yaparak finansal becerilerinizi şimdi test edin > https://www.fly-project.eu/sat_tr.php?lang=TR Finansal okuryazarlık düzeyinin değerlendirilmesine yönelik ek kaynaklar ve araçlar FLY ortakları tarafından halihazırda çevrimiçi olarak mevcut olanlar arasından seçilmiş ve bölümünde toplanmıştır: https://www.fly-project.eu/repositories_tr.php?lang=TR FLY projesi hakkında daha fazla bilgi için https://fly-project.eu/ adresini ziyaret edin.    

Read more

KATILIM İÇİN FİNANSAL OKURYAZARLIK: FLY İNTERNET SAYFASI ARTIK ÇEVRİMİÇİ KULLANILABİLİR

FLY resmi internet sitesi, projenin çıktılarının, sonuçlarının, haberlerinin ve bağlantılarının bir deposunu temsil etmekte ve hedef grupların FLY kaynaklarına ve eğitim materyallerine erişmesi için OER platformu olacaktır. FLY, Avrupa Komisyonu'nun Erasmus+ Programı tarafından ortak finanse edilen ve düşük vasıflı yetişkinler arasında finansal kültür yaratmayı amaçlayan ve onları finansal öğrenmeye dahil eden bir projedir. FLY, finansal okuryazarlığı düşük yetişkinler arasındaki gelişimi sürdürecek ve tüm vatandaşlara kendileri, aileleri ve gezegen için barışçıl, güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için bugün vazgeçilmez olan bazı araçları sağlayacaktır. Proje resmi olarak Şubat ayında, ortakların genel proje uygulama programını tartışmak, zaman çizelgelerini ve sonraki aylarda ilgili görevleri belirlemek için büyük bir fırsata sahip oldukları ilk çevrimiçi ulusötesi toplantıyla başladı. İlk faaliyetlerden biri, Açık Eğitim Kaynakları (OER) Platformunun geliştirilmesi, test edilmesi ve uygulanmasıydı. FLY Platform, projenin sonuçlarının ana vitrini ve uluslarası görünürlük için en büyük ve en somut kanalıdır ve kullanıcı tarafından herhangi bir kayıt/kimlik gerektirmeden tüm içeriği tamamen ücretsiz olmakla birlikte beş dilde mevcuttur (EN, ES, IT, FR, TR). FLY internet sayfası artık çevrimiçinde https://fly-project.eu/. Önümüzdeki iki yıl boyunca Platform, konsorsiyumun tüm ana başarılarını barındıracak ve bütünleştirecektir; FLY Platformunun her bölümü, ilgili çıktısının bağımsız bir kitaplığıdır.  “Değerlendirme Aracı” bölümü finansal bilgi, davranış ve tutumları ölçmek, finansal okuryazarlığı değerlendirmek için pratik bir araç içerecektir ki bu da ülkeler arası finansal katılım ve finansal okuryazarlık seviyelerini karşılaştırmak için yararlı olacaktır. Yetişkinler için düşük vasıflı eğitim kursları FLY ücretsiz Finansal öğrenim, “Öğrenme” Bölümünde yayınlanacaktır; içerik tamamen ücretsiz olacak ve öğrenme alanları: (1) Finansal Okuryazarlık Alfabesi, (2) Risk ve Tehlikeler, ve (3) İyilik için finansman olacaktır. “Rapor” bölümü “Avrupa’da Etik ve Sürdürülebilir Finans raporuna ev sahipliği yapacaktır. Bu çıktı Banka ve finansman, sosyal ve etik finansın rolünü daha iyi anlamak için çok stratejik olacaktır.  Ayrıca, projeyle ilgilenen kuruluşlar FLY topluluğuna katılabilecek ve ilişkili ortaklar haline gelebileceğinden, "Ortaklar" bölümü, projenin yaygın etkisi hakkında olacaktır. FLY projesi hakkında daha fazla bilgi için: https://fly-project.eu/ 

Read more

FLY PROJESİ RESMİ OLARAK BAŞLADI

2 Şubat 2022’de Konsorsiyum, 5 farklı ülkeden (Belçika, Fransa, İtalya, İspanya ve Türkiye) sekiz ortağı bir araya getiren Avrupa Komisyonu Erasmus+ Programı tarafından ortak finanse edilen proje olan FLY’nin (Katılım için Finans Okuryazarlık) çevrimiçi Başlangıç toplantısına katıldı.  Association FenêtreS (Rhône-Alpes – FR) tarafından düzenlenen Başlangıç Toplantısı, başlangıçta Tassin la Demi-Lune'de planlanmıştı, ancak COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle çevrimiçi olarak yeniden planlandı. FLY'nin amacı, düşük vasıflı yetişkinler arasında onları finansal öğrenmeye dahil ederek finansal bir kültür yaratmaktır. Finansal bir kültüre sahip olmak kendileri, toplum ayrıca çevre açısından da olumlu kararlar vermeye yardımcı olacaktır. FLY, parayı kullanmanın en iyi yolunu bulmak için herkesin erişebileceği basit bir kılavuz geliştirir ve dağıtır, paranın sadece bizim değil, başkalarının hayatı ve gezegenimiz üzerindeki etkisine de dikkat eder. OECD'nin Finansal Eğitim ve Bilinç için İlkeler ve İyi Uygulamalar, finansal eğitimin herkes için erişilebilir olmasını ve mümkün olduğunca erken başlamasını ve okullarda öğretilmesini tavsiye etmektedir. Mali eğitimin okul müfredatının bir parçası olarak dahil edilmesi (tüm seviyeler) adil ve verimli bir politika aracıdır. Finansal okuryazarlık, düşük gelirli ailelerden yüksek gelirli ailelere kadar tüm ekonomik sınırları aşar ve hatta iyi eğitimli, yüksek gelirli yetişkinler bile uygun şekilde bütçelemeyi veya paralarını iyi yönetmeyi bilemeyebilir. Küresel Çekicilik İndeksine göre, 2020 finansal okuryazarlık 35 ila 44 yaş arasında yüksek; 35 yaş altındaki insanlarda düşük ve 50 yaş üzeri yetişkinlerde daha da düşüktür. Buna dayanarak, önümüzdeki iki yıl içinde FLY, finansal okuryazarlık becerisi düşük yetişkinler arasında gelişmeyi sürdürecek ve tüm vatandaşlara kendileri ve aileleri için barışçıl, güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için bugün vazgeçilmez olan araçlardan bazılarını sunacaktır; yenilikçi metodolojisi, çeşitli stratejik sonuçların yaratılmasında ortaklara öncülük edecek talep odaklı ve aşağıdan yukarıya yaklaşımlara dayanmaktadır: 1)    Çok Dilli Sürümde FLY Platformu (OER PLATFORMU) 2)    Finansal Okuryazarlığı Değerlendirmek İçin Pratik Bir Araç 3)    Düşük Vasıflı Yetişkinler İçin FLY Ücretsiz Finansal Öğrenim 4)    Avrupa’da Etik ve Sürdürülebilir Finans hakkında bir rapor Toplantı sırasında konsorsiyum, genel proje uygulama takvimini tartışarak, takip eden aylarda zaman çizelgelerini ve ilgili görevleri belirledi. FLY resmi internet sitesi, projenin çıktılarının, sonuçlarının, haberlerinin ve bağlantılarının bir deposunu temsil edecektir. Finansal Okuryazarlığı Değerlendirmek için Pratik Bir Araç, finansal bilgi, davranış ve tutumları ölçmek amacıyla tasarlanacak ve ülkeler arasında finansal okuryazarlık ve finansal içerme düzeylerini karşılaştırmak için faydalı olacaktır; ve sonraki 2 proje sonucunun dayandırılacağı, yetişkinler için düşük becerili eğitim kursları için FLY Ücretsiz Finansal Öğrenim'in oluşturulması ve Avrupa'da Etik ve Sürdürülebilir Finans raporudur. İncirliova Gençlik Kültür , Sanat ve Gelişim Derneği olarak proje amaçlarının yerel boyutta yaygınlaştırılmasını yaparak , proje sonuçlarının hedef kitleye ulaşması için gerekli işbirliği çalışmalarını yaparak maksimum sayıda yetişkine ulaşmayı amaçlamaktayız.  FLY projesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen ziyaret ediniz :  FLY internet sayfası: https://fly-project.eu/ https://www.incirliovayouth.com/

Read more

KATILIM FİNANSAL OKURYAZARLIK: FLY TEKLİFİ ONAYLANDI.

27 Ekim’de Fransız Erasmus+ Ulusal Ajansı, yetişkin eğitiminde KA işbirliği ortaklıkları kapsamında FLY- Katılım için Finansal Okuryazarlık önerisinin onaylandığını bildirdi. Küresel Çekicilik İndeksine göre, 2020 finansal okuryazarlık 35 ila 44 yaş arasında yüksek; 35 yaş altındaki insanlarda düşük ve 50 yaş üzeri yetişkinlerde daha da düşüktür. Buna ilaveten, OECD'nin Finansal Eğitim ve Bilinç için İlkeler ve İyi Uygulamalar, finansal eğitimin herkes için erişilebilir olmasını ve mümkün olduğunca erken başlamasını ve okullarda öğretilmesini tavsiye etmektedir. Buna dayanarak, FLY'nin amacı, düşük vasıflı yetişkinler arasında onları finansal öğrenmeye dahil ederek finansal bir kültür yaratmaktır. Finansal bir kültüre sahip olmak kendileri, toplum ayrıca çevre açısından da olumlu kararlar vermeye yardımcı olacaktır. Önümüzdeki iki yıl içinde FLY, finansal okuryazarlık becerisi düşük yetişkinler arasındaki gelişimi sürdürecek ve tüm vatandaşlara kendileri, aileleri ve gezegen için barışçıl, güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için bugün vazgeçilmez olan bazı araçları sağlayacaktır. FLY projesi, Avrupa Komisyonu'nun dijital dönüşüme dijital hazırlık, dayanıklılık ve kapasite geliştirme yoluyla hitap eden yatay önceliğini ele alıyor. Özellikle: 1)    FLY yaşam boyu öğrenmede aktif vatandaşlığı ve etiği destekleyecektir. 2)    FLY yetişkinlerin eğitiminde, öğrenmede, değerlendirmede ve katılımda dijital teknoloji kullanımını destekleyecektir. 3)    FLY özellikle düşük düzeyde beceri, bilgi ve yeterliliği olan yetişkinler için yeni yetişkin eğitim olanakları sağlar. FLY, Avrupa Komisyonu Erasmus+ Programı tarafından ortak finanse edilecek ve 2021/23 tarihleri arasında 24 ay sürecektir. Proje sunuldu ve beş Avrupa ülkesinden (Belçika, Fransa, İtalya, İspanya ve Türkiye) sekiz kuruluşun ortaklığıyla uygulanacaktır. Proje ve ortakları hakkında daha fazla bilgi için: https://fly-project.eu/

Read more
Bize Ulaşın!

Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin onaylandığı anlamına gelmez ve burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz.

ORTAKLAR

Legal description – Creative Commons licensing: The materials published on the FLY project website are classified as Open Educational Resources' (OER) and can be freely (without permission of their creators): downloaded, used, reused, copied, adapted, and shared by users, with information about the source of their origin.